# Ioan Dumitrache

Member of the Romanian Academy and Romanian Academy of Technical Sciences

Professor at the University Politechnica of Bucharest, Romania.

După absolvirea cursurilor Liceului „ N. Bălcescu” din Piteşti (1954-1957) Institutului Politehnic, Facultatea de Energetică din Bucureşti (1957-1962) si-a continuat specializarea în SUA, Germania, Franţa. În 1970 a obţinut titlul de doctor inginer în specializarea automatică. Din 1962 a urcat toate treptele ierarhiei universitare: din 1982 este profesor la Catedra de Automatică din cadrul Universităţii Politehnice din Bucureşti. Din 1996 este şef al Catedrei de Automatică şi Ingineria Sistemelor; a fost prodecan (1976-1984) şi apoi decan (1984-1990) al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare.

Între 2000-2004 a fost Rector al Universităţii Politehnice din Bucureşti. Opera sa ştiinţifică cuprinde: elaborarea unei teorii unitare pentru analiza şi sinteza sistemelor fluidice discrete bazate pe fenomenul ataşării jeturilor la pereţi solizi, incluzând elaborarea de modele matematice generale pentru funcţionarea elementelor logice, elaborarea unui sistem unitar de elemente fluidice logice (pentru aplicaţii industriale), elaborarea conceptuală şi fizică a primului element fluidic cu logica de prag şi dezvoltarea unei metodologii unitare de sinteză a sistemelor fluidice cu logica de prag; conceperea şi elaborarea unor algoritmi de reglare şi conducere a proceselor, structuri şi altgoritmi robuşti de reglare cu predicţie pentru procesele cu timp mort, proceduri de alegere şi acordare a regulatoarelor respective în funcţie de tipul proceselor, metodologii de reglare cu predicţie pentru procese multivariabile cu timp mort, conceperea şi elaborarea bibliotecii de algoritme de reglare pentru sistemul distribuit SDC, dezvoltarea şi testarea unor algoritmi neliniari cu structură variabilă; conceperea unor structuri adaptive de conducere a proceselor şi analiza robusteţei algoritmilor adaptivi; conceperea şi dezvoltarea unor sisteme de programe pentru proiectarea şi simularea sistemelor dinamice; cercetarea şi elaborarea unor modele metamatice pentru caracterizarea unor biosisteme şi procese biotehnologice, în special în domeniul controlului inteligent; a creat primul „Centru de cercetare de control inteligent şi bioinginerie”. Read more